Policy för KMA

Kvalité
SFS skall ha nöjda återkommande kunder genom att vår personal har hög yrkeskompetens, håller avtalade tider och minimerar störningar.

Miljö

SFS skall verka för en miljövänlig fasadproduktion genom:
• Planering av transporter
• Inköp av miljövänliga material, återvinningsbart, där så går
• Informera sig om miljötekniska lösningar
• God information till medarbetare om miljöfrågor
• Förbättring och förebyggande

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbete är prioriterat på SFS. Detta gör vi genom utbildning och introduktion av nyanställda. SFS genomför regelbundna skyddsronder.

Certifieringar
• BF9K
• Cerifierad SPEF fasadentreprenör
• Samtliga tjänstemän är utbildade byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U
• Ställningar levereras i enlighet med AFS 1990:13
• Stockholms Fasad har utbildningsbevis i ställningsbyggnation
• Ständig förbättring för att förebygga arbetsmiljöolyckor