Helhetslösningar av fasadarbeten för fastighetsägare och byggentreprenader

Stockholms Fasad och Ställnings AB (Stockholms Fasad) utför alla typer av fasadarbeten från nybyggnationer, renoveringar och även restaurering av äldre kulturmärkta fastigheter. Stockholms Fasad är SPEF certifierade och våra tjänstemän är utbildade byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U. Våra hantverksskickliga medarbetare har mångårig erfarenhet av fackmannamässigt utförda arbeten och det material vi använder köps in från de främsta leverantörerna för bästa resultat.

Balkonger, Fönster, Tak & Plåt

Är det dax att renovera eller bygga nya balkonger är det viktigt att undersöka fastighetens förutsättningarna för att få bästa resultat. För god miljö och för att undvika skador på fastigheten använder vi betongklippare vilket minskar buller, vibrationer och damm. Vi utför även olika typer av fönsterarbeten, från fönsterbyten och renoveringar i äldre fastigheter till montering av nytillverkade fönster i nyproduktioner. Fönsterbyten och fönsterrenoveringar kan variera i omfattning och detalj beroende på fastighetens ålder och design. Våra fasadarbeten omfattar även byte av plåt, omläggning av tak och byten av stuprör och hängrännor. Kontakta oss gärna så bokar vi ett möte för att undersöka hur vi kan hjälpa er.

Totalentreprenad med egen byggnadsställningspark

Stockholms Fasad erbjuder helhetsåtagande utan inblandning av underentreprenörer. Vår personal har goda kunskaper om äldre hantverksmetoder och material vilket är en garant för hög kvalité. Med egna transportmedel och byggnadsställningspark kan vi hålla konkurrenskraftiga priser. Totalentreprenad kan omfatta utförande från ställning, bilning, murning, fasadputsning, avfärgning och målning kombinerat med tilläggsisolering, fönster-, balkong-, plåt- och takarbeten.

Restaurering av fasadskulpturer

Utöver vanliga fasadarbeten utför vi även specialist uppdrag med restaurering av fasadskulpturer och K-märkta byggnader. Vi rådgör alltid med kunden innan för att ta fram unika kulörer och annat för att färdigställa fasaden i dess originalskick.

Stockholmsställning och väderskydd

Väderskydd är en nödvändighet för att påbörja arbetet och Stockholms Fasad monterar fasadställning som integreras med väderskydd. Först monteras stommen av fackverksbalkar och stag i aluminium. Under montaget använder alltid montörerna personligt fallskydd i form av säkerhetssele och lina. Även på gavlarna sätts kederduk. Ubix väderskydd lämpar sig mycket bra för dessa montage över hustak där fasadställning redan finns på plats. Över gångvägar i botten byggs en så kallad Stockholmställning för att skydda gångtrafikanterna. Man säkrar här även plåtbomlaget med dubbla räcken och sommarväv.