Stockholms Fasad & Ställnings AB är SPEF-certifierade och erbjuder fasadarbeten av hög kvalité.

Vi kan hantverket för murning, puts, balkonger, fönster och tak

Med egna yrkesskickliga hantverkare och kostnadseffektiva lösningar arbetar Stockholms Fasad & Ställnings AB för att underhålla och förbättra Storstockholms vackra fasader. Våra tjänstemän är utbildade byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U och våra medarbetare har mångårig erfarenhet av fackmannamässigt utförda arbeten. Vår personal har goda kunskaper om äldre hantverksmetoder och material vilket är en garant för hög kvalité.